head_bg

Kationutveksling av harpiks kunnskap

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Kationbytterharpikser brukes til å behandle hyperkalemi ved å akselerere kaliumtap gjennom tarmen, spesielt i sammenheng med dårlig urinmengde eller før dialyse (det mest effektive middelet for behandling av hyperkalemi). Harpikser består av aggregasjoner av store uløselige molekyler som bærer faste negative ladninger, som løst binder positivt ladede ioner (kationer); disse utveksles lett med kationer i det flytende miljøet i en grad som avhenger av deres affinitet for harpiksen og konsentrasjonen.

Harpikser lastet med natrium eller kalsium bytter disse kationene fortrinnsvis med kaliumkationer i tarmen (ca. 1 mmol kalium per g harpiks); de frigjorte kationene (kalsium eller natrium) absorberes og harpiksen pluss bundet kalium passerer i avføringen. Harpiksen forhindrer ikke bare absorpsjon av inntatt kalium, men den tar også opp kaliumet som normalt skilles ut i tarmen og reabsorberes vanligvis.

Ved hyperkalemi kan oral administrering eller retensjonsklyster av polystyrensulfonatharpiks brukes. En natriumfaseharpiks (Resonium A) bør åpenbart ikke brukes hos pasienter med nyre- eller hjertesvikt, da natriumoverbelastning kan oppstå. En kalsiumfaseharpiks (Calcium Resonium) kan forårsake hyperkalsemi og bør unngås hos predisponerte pasienter, f.eks. De med multippelt myelom, metastatisk karsinom, hyperparatyreoidisme og sarkoidose. Oralt er de veldig smakfulle, og som klyster klarer pasienter sjelden å beholde dem så lenge som nødvendig (minst 9 timer) for å utveksle kalium på alle tilgjengelige steder på harpiksen.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Innleggstid: 24-juni-2021